Lymfom – sjätte vanligaste cancerformen

FAKTALymfom är ett samlingsnamn på alla cancersjukdomar som drabbar celler i lymfsystemet. Lymfsystemet är en del av immunförsvaret. Lymfom är den sjätte vanligaste cancerformen och 2000 personer drabbas varje år i Sverige.

Utredning av lymfom

FAKTAOm du misstänker att du har lymfom ska du kontakta din vårdcentral. Du kommer då bli undersökt och ett cellprov tas från en lymfkörtel.

Behandling vid lymfom

FAKTAVilken typ av behandling man får beror på vilken typ av lymfom man har. Man kan behandla lymfom med cytostatika, antikroppar, strålning och stamcellstransplantation.

Prognos och överlevnad vid lymfom

FAKTADet finns olika typer av lymfom. Hur din prognos ser ut beror till stor del på vilken typ av lymfom du har drabbats av.

Stöd vid cancer

FAKTAAtt få ett cancerbesked väcker många frågor och man behöver stöd, både från närstående och från vården.

Senaste nytt från liknande sidor

Senast från Healthcare Media